Với dây chuyền sản xuất Glycine của nhà máy Granray là một dây chuyền sản xuất Glycine hoàn hảo với công nghệ sản xuất tiên tiến “nhà máy hiện đại”. Là một trong những dây chuyền sản xuất với công nghệ đẳng cấp thế giới, với quy trình sản xuất tự động và các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt , giúp đơn giản hóa hiệu quả quản lý công nhân và cải thiện hiệu quả sản phẩm và luôn luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Kính thưa Qúy Khách

Granray đã thành lập bộ phận kinh doanh toàn cầu vào tháng 8 năm 2018, nhằm mục đích thúc đẩy mô hình kinh doanh và mô hình dịch vụ sáng tạo của Granray trên thế giới.

Đã từ lâu, Granray cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng toàn cầu đối với sự phát triển trong tương lai và trong quá trình phục vụ khách hàng lâu dài, nhận thấy rằng mô hình kinh doanh truyền thống không thể đưa đến các dịch vụ tốt tới Qúy Khách, sau khi lên kế hoạch và lựa chọn cẩn thận, để thích ứng với dịch vụ phát triển và đổi mới thương mại quốc tế nhanh chóng, Chúng tôi đã thành lập bộ phận kinh doanh toàn cầu Granray.

Bộ phận kinh doanh toàn cầu Granray đảm nhận truyền thống Granray trong quá trình kinh doanh ngoại thương về phát triển và bán sản phẩm, kiểm soát chất lượng, dịch vụ khách hàng giao hàng và chăm sóc khách hàng